ویدیوها

کهنه سربازهای آمریکایی در ویتنام

کهنه سربازهای آمریکایی در ویتنام

<p>در چهلمین سالگرد پایان جنگ ویتنام، تعدادی از کهنه سربازان آمریکایی از مرزی که زمانی ویتنام را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کرد، دیدار کردند.</p>