صدمین سالگرد نبرد گالیپولی
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

صدمین سالگرد نبرد گالیپولی

<p>پرنس چارلز، شاهزاده ولز، و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم صدمین سالگرد نبرد گالیپولی یا چاناق قلعه شرکت کردند.</p>

<p>پرنس چارلز، شاهزاده ولز، و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم صدمین سالگرد نبرد گالیپولی یا چاناق قلعه شرکت کردند.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست