هزاران آواره در خیابانها پس از زلزله مرگبار نپال
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هزاران آواره در خیابانها پس از زلزله مرگبار نپال

<p>ساکنان پایتخت نپال و جهانگردان خارجی از بیم وقوع زلزله های بیشتر در خارج از ساختمانها زندگی می کنند.</p>

<p>ساکنان پایتخت نپال و جهانگردان خارجی از بیم وقوع زلزله های بیشتر در خارج از ساختمانها زندگی می کنند.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست