رای دادن شهردار لندن

رای دادن شهردار لندن

بوریس جانسون، شهردار لندن و مارینا ویلر همسرش بعد از شرکت در انتخابات پارلمانی بریتانیا، از حوزه اخذ رای در ایزلینگتون در شمال لندن خارج می شوند.

بوریس جانسون، شهردار لندن و مارینا ویلر همسرش بعد از شرکت در انتخابات پارلمانی بریتانیا، از حوزه اخذ رای در ایزلینگتون در شمال لندن خارج می شوند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست