ویدیوها

درگیری های خشونت آمیز در بروندی

درگیری های خشونت آمیز در بروندی

<p>پلیس در حومه پایتخت بروندی پس از اینکه تظاهرکنندگان معترض به تمدید سه ساله ریاست جمهوری به آنان سنگ پرت کردند، از تیراندازی و گاز اشک آور استفاده کرد. ماموران پلیس همچنین در جریان درگیری های ناحیه بوتارره به روی صدها تظاهرکننده، آتش گشودند.</p>