ویدیوها

فوران یک آتشفشان در نیکاراگوئه شکار دوربین فیلمبرداری شد.

فوران یک آتشفشان در نیکاراگوئه شکار دوربین فیلمبرداری شد.

<p>این ویدیوی غیرحرفه ای که توسط گردشگران برداشته شده، آتشفشان تلیکا را نشان می دهد. این افراد در زمان انفجار مواد مذاب، در نزدیکی کوه بوده اند.</p>