ویدیوها

تلاش برای بازگشت به زندگی در نپال

تلاش برای بازگشت به زندگی در نپال

<p>پس از وقوع دو زمین لرزه مرگبار در نپال، بازماندگان در کاتماندو در تلاش هستند تا زندگی عادی را از سر بگیرند.</p>