ویدیوها

ماراتن دیوار بزرگ چین

ماراتن دیوار بزرگ چین

<p>ماراتن دیوار بزرگ چین، یکی از چالش برانگیز ترین ماراتن ها در جهان است. با وجود مسابقه ای دشوار روی دیوار مشهور چین، مناظر زیبای اطراف آن، پاداش دونده های حاضر در این مسابقه است.</p>