ویدیوها

راهبه های فلسطینی از سوی پاپ فرانچسکو عنوان «قدیس» گرفتند

راهبه های فلسطینی از سوی پاپ فرانچسکو عنوان «قدیس» گرفتند

<p>پاپ فرانچسکو، چهار راهبه، از جمله دو راهبه فلسطینی قرن نوزدهم را تقدیس کرد. پاپ این اقدام را برای تشویق مسیحیانی انجام داد که در خاورمیانه زندگی می کنند و با آزار و اذیت اسلام گرایان افراطی مواجه هستند. خواهر مریم بواردی و ماری آلفونسین گاتاس از جمله چهار زنی بودند که روز یکشنبه در مراسمی در میدان سنت پیتر عنوان قدیس دریافت کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی و حدود دو هزار زائر شاهد مراسم تقدیس اولین راهبه های سرزمین مقدس از آغاز مسیحیت تاکنون بودند.</p>