ویدیوها

آلمانی ها، بهترین جنگلبان ها

آلمانی ها، بهترین جنگلبان ها

<p>مسابقات دانشجویی دانشکده های کشاورزی و جنگلداری کشورهای اروپایی از بیستم تا بیست و چهارم ماه مه در لوای استونی برگزار شد.</p> <p>در این رقابت ها دانشجویان آلمانی توانستند رتبه نخست را کسب کنند.</p>