ویدیوها

به خشونت کشیده شدن تظاهرات دانشجویی در شیلی

به خشونت کشیده شدن تظاهرات دانشجویی در شیلی

<p>پلیس شیلی پنجشنبه شب در خیابان های سانتیاگو با دانشجویان معترض درگیر شد. معترضان خواهان اصلاح نظام آموزشی و برخورداری از حق تجمع هستند.</p>