ویدیوها

سرگردان شدن بچه خوک ها در بزرگراه

سرگردان شدن بچه خوک ها در بزرگراه

<p>در پی ترکیدن لاستیک کامیون حامل خوک در چین و منحرف شدن آن، قفس این حیوانات باز شد و صدها رأس بچه خوک در سطح بزرگراه سرگردان شدند.</p>