ویدیوها

زندگی کودکان غزه در میان خرابه های باقی مانده از جنگ

زندگی کودکان غزه در میان خرابه های باقی مانده از جنگ

<p>کودکان غزه هنوز از پیامدهای جنگ مسلحانه در رنجند. آنها یک سال پیش به مدت 51 روز در زیر آتش سلاح های مرگبار زندگی کردند و امروز با روند کند بازسازی شهر محصورشان غزه، هنوز نتوانسته اند مزه زندگی شیرین کودکانه را بچشند.</p>