ویدیوها

خرس را نجات دهید

خرس را نجات دهید

<p>یک خرس که به بالای درختی در یک خوابگاه دانشجویی در کولورادو رفته بود، پس از شلیک گلوله بی هوشی به آن از پشت به زمین افتاد.</p>