ویدیوها

جشن باکویی ها برای پایان بازی های اروپایی

جشن باکویی ها برای پایان بازی های اروپایی

<p>روز یکشنبه هزاران نفر در باکو در خیابانها حضور پیدا کردند تا نخستین برگزاری مسابقات اروپایی را جشن بگیرند. این مسابقات در ماه ژوئن در جمهوری آذربایجان برگزار شد.</p>