ویدیوها

بزرگترین پارتی ساحلی در اروپا

بزرگترین پارتی ساحلی در اروپا

<p>یکی از بزرگترین پارتی های ساحلی جهان امسال در «فیگیریا دا فوش» در پرتغال برگزار شد. بیش از ۷۵ هزار نفر طی دو روز و در هوایی آفتابی و با موسیقی و دی جی های بنام به جشن و پایکوپی پرداختند.</p>