ویدیوها

۹۹/۹۷ درصد شرکت کننده در انتخابات محلی در کره شمالی

۹۹/۹۷ درصد شرکت کننده در انتخابات محلی در کره شمالی

<p>روز یکشنبه، اهالی کره شمالی آرای خود را برای انتخاب فرمانداران محلی در پیونگ یانگ به صندوقها ریختند. براساس اعلام کمیته مرکزی هدایت انتخابات در این کشور، ۹۹/۹۷ درصد از واجدان شرایط، در این انتخابات که هر چهارسال یکبار برگزار می شود شرکت کرده اند. نتیجه این رأی گیری هنوز اعلام نشده است.</p>