ویدیوها

دعا برای رسیدن به بریتانیا؟

دعا برای رسیدن به بریتانیا؟

<p>مهاجران غیرقانونی مستقر در بندر کاله واقع در شمال فرانسه که در انتظار ورود به بریتانیا به سر می برند، در کلیسایی در این مکان به دعا خواندن و آواز خوانی می پردازند.</p>