ویدیوها

تلفات سنگین سقوط هواپیمای جت در سوریه

تلفات سنگین سقوط هواپیمای جت در سوریه

<p>این هواپیمای جنگی ارتش سوریه پس از سقوط در یک بازار شلوغ در اریحا باعث کشته شدن حداقل بیست و هفت نفر شد.</p>