ویدیوها

نجات بچه لاک پشت ها در سواحل فلوریدا

نجات بچه لاک پشت ها در سواحل فلوریدا

<p>گارد ساحلی فلوریدار 25 بچه لاک پشت را که از مجل زندگی خود دور شده بودند، به محل زندگی شان باز گرداندند.</p>