ویدیوها

مسابقات گوزن سواری در روسیه

مسابقات گوزن سواری در روسیه

<p>آغاز مسابقات گوزن سواری در مناطق شمالی ننتز در روسیه همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی.</p>