ویدیوها

طوفان در چین ۱۴ قربانی گرفت

طوفان در چین ۱۴ قربانی گرفت

<p>طوفان «سودلور» پس از تایوان روز یکشنبه دو استان ژجیانگ و فوجیان واقع در سواحل شرقی چین را به هم ریخت و ۱۴ قربانی گرفت. پنج نفر نیز مفقود شدند. خسارتی که این طوفان به بار آورده حداقل ۳۶.۳ میلیون یورو برآورد شده است.</p>