ویدیوها

نجات کودک چینی از میان دیوار بتونی

نجات کودک چینی از میان دیوار بتونی

<p>یک پسر بچه هفت ساله چینی که در استان هونان چین در میان دو دیوار گیر کرده بود، توسط آتشنشانان نجات داده شد.</p>