ویدیوها

نجات مهاجران در اسپانیا

نجات مهاجران در اسپانیا

<p>سرویسهای اورژانس اسپانیا، بیست و هشت مهاجر آفریقایی را در سواحل تاریفا نجات دادند. حال این افراد مساعد توصیف شده است.</p>