ویدیوها

سیلاب شدید در ایتالیا

سیلاب شدید در ایتالیا

<p>بارش شدید باران باعث وقوع سیلاب در منطقه کالابریا واقع در جنوب ایتالیا شد.</p> <p>امدادگران موفق به نجات چهل نفر شدند اما همچنان تعدادی در خانه هایشان گیر افتاده اند.</p>