گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

<p>گدازه های آتشفشانی در پاهویای هاوایی کم کم گسترش می یابد. گارد ملی برای تامین امنیت مردم بسیج شده است.</p>

<p>گدازه های آتشفشانی در پاهویای هاوایی کم کم گسترش می یابد. گارد ملی برای تامین امنیت مردم بسیج شده است.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست