ویدیوها

مادر فلسطینی کودکش را از دست سرباز اسرائیلی نجات می دهد

مادر فلسطینی کودکش را از دست سرباز اسرائیلی نجات می دهد

<p>درگیری خانواده فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی برای نجات یک کودک دوازده ساله فلسطینی در حاشه اعتراض به گسترش شهرکسازی اسرائیل در روستای نبی صالح در کرانه باختری.</p>