ویدیوها

تصادف کامیونی با خودروها در بزرگراهی در چین

تصادف کامیونی با خودروها در بزرگراهی در چین

<p>این تصویر نشان می دهد که چگونه این کامیون حامل سوخت در حالی که خودروها در ترافیک بزرگراه ایستاده اند با سرعت به سمت آنها حرکت کرده و بیش از ۳۰ خودرو را منهدم می کند. در این حادثه که در بزرگراهی در جنوب شرقی چین رخ داد ۸ تن مجروح شدند.</p>