ویدیوها

تظاهرات در شیلی همزمان با سالگرد کودتای پینوشه

تظاهرات در شیلی همزمان با سالگرد کودتای پینوشه

<p>صدها تن از مردم شیلی در چهل و دومین سالگرد کودتای پینوشه اقدام به برپایی تظاهرات کردند.</p> <p>در دوران حکومت ژنرال پینوشه، ۳۲۰۰ کشته و بشی از ۳۸ هزار نفر نیز شکنجه شدند.</p>