ویدیوها

ریز ماهواره ژاپنی برای یافتن عناصر حیاتی

ریز ماهواره ژاپنی برای یافتن عناصر حیاتی

<p>ضانورد ژاپنی یک ریزماهواره را از ایستگاه فضایی بین المللی به فضا پرتاب کرد. </p> <p>این اقدام روز پنجشنبه توسط کیمیا یویی انجام شد. ماهواره حدود سی سانتیمتر است و توسط گروه دانشگاهی بنیاد فناوری شیبا در ژاپن ساخته شده است. هدف از پرتاب این ریزماهواره آزمایش گرد و غبار موجود در فضا و یافتن ردی از حیاتی است.</p>