ویدیوها

سیل شدید در بودروم

سیل شدید در بودروم

<p>پس ازسه ساعت بارش شدید باران، سیل خیابانهای شهر بودروم در ترکیه را فرا گرفت و باعث ویرانی بسیاری از زیر ساختهای شهری شد.</p>