ویدیوها

اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

<p>بابانوئل (سانتا) پیش از سال نو میلادی برای اولین بار در یک اداره پست در یکی از شهرهای آلمان دیده شده است.</p>