ویدیوها

خیابانهای بروکسل خالی و سوت و کور

خیابانهای بروکسل خالی و سوت و کور

<p>مرکز مدیریت بحران بلژیک روز شنبه سطح هشدارهای امنیتی را در بروکسل به درجه چهار ارتقا داد که نشان از«تهدید جدی و قریب الوقوع» دارد.</p>