ویدیوها

لحظه ادای نام قربانیان حملات پاریس

لحظه ادای نام قربانیان حملات پاریس

<p>خانواده های قربانیان هنگام ادای نام عزیزانشان که در این حملات کشته شدند.</p>