ویدیوها

مقابله پلیس ترکیه با معترضان به قتل طاهر ایلچی

مقابله پلیس ترکیه با معترضان به قتل طاهر ایلچی

<p>مرگ طاهر ایلچی، وکیل مدافع حقوق کردها، تظاهرات گروه های مختلف در دیاربکر و استانبول و برخی دیگر شهرهای ترکیه را به همراه داشت. پلیس استانبول برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و ماشین های آبپاش استفاده کرد. در آنکارا، ازمیر و دیاربکر نیز مقررات منع تردد اعلام شده است.</p>