ویدیوها

گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

<p>اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان گرد هم جمع شدند.</p> <p>این مراسم با رقص و موسیقی سنتی و دیگر فعالیتهای فرهنگی همراه بود.</p>