ویدیوها

بریتانیایی ها خود را برای سانحه احتمالی قطار آماده می کنند

بریتانیایی ها خود را برای سانحه احتمالی قطار آماده می کنند

<p>در پی برخورد دو قطار در خطوط مترو لندن، حادثه دیدگان و سایر افراد حاضر به دست نیروهای امداد و نجات از محل دور شدند. البته این فقط یک عملیات مانور امداد و نجات برای آموزش عملی نیروهای امدادگر بریتانیاست و هیچ حادثه واقعی در این مکان روی نداده است!</p>