ویدیوها

هتل فضایی با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی پیوست

هتل فضایی با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی پیوست

<p>مدل الحاقی به ایستگاه فضایی بین المللی موسوم به <span class="caps">BEAM</span> به صورت فشرده و توسط یک فروند کپسول فضایی دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس بر مدار زمین قرار گرفت و در آنجا به کمک ربات هایی باد شد. این امکان جدید در ایستگاه فضایی بین المللی، آزمونی برای استقرار هتل های فضایی انعطاف پذیر در آینده محسوب می شود.</p>