ویدیوها

رنج بی پایان مردم سوریه؛ شهر کلاسه بعد از یک حمله هوایی

رنج بی پایان مردم سوریه؛ شهر کلاسه بعد از یک حمله هوایی

<p>ویرانی های بر جای مانده از یک حمله هوایی در شهر «کلاسه» در حوالی حلب سوریه. ساکنان جنگ زده با فریاد و گریه بدنبال اعضای خانواده یا دوستانشان می گردند که زیر آوار مانده اند.</p>