ویدیوها

مانور نظامی در نزدیکی قطب شمال

مانور نظامی در نزدیکی قطب شمال

<p>یک گروه رزمی وابسته به نیروهای ویژۀ جمهوری چچن روسیه در نزدیکی قطب شمال مشغول تمرین هستند.</p>