ویدیوها

نمایش چتربازان در آسمان بلاروس

نمایش چتربازان در آسمان بلاروس

<p>در طول برپایی جشنواره مینسک، گروهی از چتربازان در آسمان این شهر با گرفتن دست های یکدیگر ستاره ای را تشکیل دادند. در این نمایش سی چترباز شرکت داشته و از هلیکوپتری در ارتفاع پنج کیلومتری بیرون پریدند.</p>