ویدیوها

درگیری در جریان تظاهرات معدنچیان بولیوی

درگیری در جریان تظاهرات معدنچیان بولیوی

<p>تظاهرات معدنچیان علیه سیاستهای به گفته آنها «نئولیبرال» اوا مورالس به درگیری با پلیس انجامید.</p>