ویدیوها

بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

<p>مسئولان شهر بروکسل با کمک شهروندان پایتخت بلژیک بیش از ششصد بگونیا در میدان بزرگ و تاریخی بروکسل کاشتند. این حرکت احترامی بود به دوستی پایدار بین بلژیک و ژاپن.</p>