ویدیوها

جشن تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو

جشن تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو

<p>هزاران نفر در ساعات اولیه روز شنبه در هاوانا تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا را جشن گرفتند.</p>