ویدیوها

موج سواری در خیابانهای سیلزده مسکو

موج سواری در خیابانهای سیلزده مسکو

<p>موج سواران روسی جاری شدن سیل را برای نشان دادن مهارتشان مغتنم می شمارند. سیل خیابانهای این شهر را روز دوشنبه در بر گرفت. </p> <p>خودروها به دلیل جاری شدن آب مجبور به حرکت کند هستند. در این میان موج سواری که توسط یک جیپ کشیده می شود چندین پرش انجام می دهد. </p> <p>مسئولان خدمات اورژانس اعلام کرده اند بیش از ۸۰ نفر از خودروها و اتوبوسهای گرفتار در آب نجات داده شدند.</p>