ویدیوها

نجات هزاران مهاجر از آبهای لیبی

نجات هزاران مهاجر از آبهای لیبی

<p>داوطلبان دو سازمان غیردولتی به کمک نیروی دریایی ایتالیا روز دوشنبه موفق شدند جان بیش از ۶ هزار پناهجو و مهاجر سرگردان در آبهای مدیترانه را نجات دهند. اغلب نجات یافتگان اهل اریتره هستند و بوسیله بیش از ۲۰ قایق به سواحل امن ایتالیا منتقل شده اند.</p> <p>تنها در یک مورد عملیات نجات که در ۱۳ مایلی سواحل شمالی لیبی انجام گرفت، ۷۰۰ مهاجر نجات یافتند. در بین آنها دو نوزاد دو قلوی ۵ روزه هم دیده می شوند.</p>