ویدیوها

ستاره های 'هارلم گلوبتراترز' در میان دانش آموزان

ستاره های 'هارلم گلوبتراترز' در میان دانش آموزان

<p>هارلم گلوبتراترز، اعضای تیم بسکتبال نمایشی-کمدی آمریکایی، با حضور سرزده خود دانش آموزان مدرسه ای در نیویورک را سوپرایز و با حرکات نمایشی خنده و شادی را به آنان ارزانی داشتند.</p>