ویدیوها

صف دریافت غذا در اطراف موصل

صف دریافت غذا در اطراف موصل

<p>صدها نفر از مردم عراق که به مناطق اطراف شهر موصل بازگشته اند در صف دریافت غذا ایستاده اند.</p> <p>با پیشروی نیروهای عراقی در اطراف شهر موصل، ساکنان این مناطق که از آن فرار کرده بودند آرام آرام به خانه هایشان بازمی گردند.</p> <p>شهر موصل از دو سال قبل در اختیار نیروهای داعش بوده است.</p>