ویدیوها

هنرنمایی نوازندگان سنتی مکزیک به یاد الهه محافظ نوازندگان

هنرنمایی نوازندگان سنتی مکزیک به یاد الهه محافظ نوازندگان

<p>گروهی از نوازندگان مکزیکی که به ماریاچی معروف هستند در جشن بزرگداشت «سسیلیای مقدس» هنرنمایی کردند. از سسیلیای مقدس به عنوان الهه محافظ نوازندگان و خوانندگان نام می برند.</p> <p>ماریاچی به گروه های موسیقی سنتی در مکزیک می گویند که معمولا از دو نوازنده ویولن، دو نوازنده ترامپت و سه نوازنده گیتار تشکیل می شود.</p>