ویدیوها

خطاطی هزاران ژاپنی در سال نو

خطاطی هزاران ژاپنی در سال نو

<p>هزاران نفر در ژاپن در روز پنجشنبه ۵ ژانویه در مراسم سنتی موسوم به کاکیزومه (خطاطی در سال نو) قلم موهایشان را به حرکت درآورند و خواست و آرزوی خود برای سال نو را بر روی کاغذ آوردند.</p>